Szkoła
Uczniowie
Rekrutacja
Nauczyciele
Rodzice

Archiwum

  
Szkoła promująca zdrowie

 

            Szkoła Podstawowa nr 2 w Rybniku postanowiła wziąć udział w Programie „Szkoła Promująca Zdrowie” aby przede wszystkim rozbudzić u uczniów zainteresowanie własnym zdrowiem i rozwojem oraz  zapewnić uczniom dogodne warunki do nabycia umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych. O gotowości przystąpienia do Śląskiej sieci szkół promujących zdrowie decyzję podjęli: dyrektor szkoły, nauczyciele, przedstawiciele pracowników administracyjno - technicznych,  przedstawiciele samorządu uczniowskiego, pielęgniarka oraz przewodniczący rady rodziców. Cała społeczność „Dwójki” postanowiła zadbać o edukację zdrowotną.

            Przystąpienie do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, a tym samym jego realizacja w trakcie ostatnich lat przyczyniła się do zmiany zachowań uczniów, innego spojrzenia na sprawę odżywiania się oraz innego niż dotychczas sposobu spędzania wolnego czasu. Promocja zdrowia nierozerwalnie związana jest z propagowaniem właściwego, tzw. zdrowego odżywiania. Naszym sukcesem było wprowadzenie warzywnych i owocowych przekąsek, zanim powstały ogólnopolskie programy. Oprócz otrzymywanych przez uczniów owoców i warzyw, podczas specjalnie przygotowanych lekcji dzieci samodzielnie wykonują przekąski, kanapki, sałatki i soki. Uczą się dzięki temu techniki i higieny przygotowywania posiłków, zasad ich podawania oraz podstaw dietetyki niezbędnej do rozwoju młodego organizmu. Szkoła uczestniczy w akcji „Pij mleko” - wprowadzane jest codzienne picie mleka. Wiele informacji na temat zdrowej żywności, zbilansowanej diety młodego człowieka oraz ciekawych propozycji przepisów kulinarnych pojawiło się na gazetce szkolnej Szkoły Promującej Zdrowie.

            Z każdym początkiem nowego roku w szkole przeprowadzana jest akcja - „Mój wygląd świadczy o mnie”. Klasy I-III wykonują prace plastyczne - „Zdrowy Ty, zdrowy ja – uśmiechamy się co dnia”. W klasach IV-VI przeprowadzane są lekcje wychowawcze na temat higieny osobistej. Pani higienistka przeprowadza krótkie prelekcje w każdej klasie na temat dobrej postawy ciała, a także zdrowego i ładnego uśmiechu. Dzieci uczestniczą w fluoryzacji. W ramach pobudzania aktywności ruchowej uczniów organizowany jest dzień sportu, a także dzień bez komputera i telewizora. W szkole są oddziały o profilu sportowym. Widać wielkie zaangażowanie uczniów w zajęcia sportowe. Dzięki nauczycielom wychowania fizycznego szkoła ma bardzo dobrą reprezentację w koszykówce, piłce nożnej lub piłce ręcznej i wielu innych dyscyplinach. Dzieci w klasach I-III cotygodniowo wyjeżdżają na zajęcia na pływalnie.

            W naszej szkole bardzo ważne są relacje wzajemne między uczniami. Całe grono pedagogiczne dba o dobrą atmosferę zarówno wśród uczniów jak i między sobą.  Dzieci na zajęciach uczą się tolerancji do siebie i do innych osób. Pomimo tego, że szkoła nie jest przystosowana do osób niepełnosprawnych nasi podopieczni uczą się dostrzegania potrzeb osób chorych, starszych czy też niepełnosprawnych.

            Nasza szkoła ustawicznie podejmowała i podejmuje działania, które miały i mają na celu poprawę klimatu środowiska fizycznego szkoły. W ramach zaplanowanych działań i we współpracy z władzami miasta wyremontowano kuchnię szkolną. W miarę możliwości finansowych, sale lekcyjne stale są modernizowane i wzbogacane o nowe wyposażenie. Wnętrza sal wypełniane są zielonymi roślinami, których pielęgnacją zajmują się panie sprzątaczki lub dyżurni w klasach. Zewnętrze otoczenie naszej placówki również podlegało systematycznym zmianom. Wokół budynku jest mnóstwo zielonych roślin, krzewów i drzew.

            Dzięki realizacji zadań z programu SZPZ zauważalna jest poprawa zachowań uczniów i większa świadomość stosowania zdrowego odżywiania i stylu życia. Uczniowie świadomi są swych słodkich pokus, ale jednocześnie wiedzą jak zbilansowana powinna być ich dieta aby była odpowiednia, a przede wszystkim zdrowa.

 

Szkolny koordynator: Małgorzata Depta

W skład zespołu ds promocji zdrowia wchodzą: dyrekcja, nauczyciele, higienistka szkolna, Rada Rodziców, pracownicy administracji i obsługi, Samorząd szkolny oraz uczniowie.


 

Użytkownicy Online: 1
Copyright (c)2012 sp2.rybnik.pl